Iha tul miälee, et mist sen sit loppuje lopuks tiätää, et kuka o luatettava kasvattaja? Siis varsinkaa sillee etukättee?

Mul ol tärkkiä koiran hankintaa miätties, et löytyis sellane kunno kasvattaja, joka hoitaa kasvatukse ja jalostukse koirien kannalt positiivisel taval. Huamioi terveyren ja luanteen, ulkonäköö unohtamat linjassas, hoitaa perussosiaalistamise pennuil ja antaa erilaisii virikkeit. Mielestän mä löysinki tällase hyvän kasvattajan. Täytyy kyl sanoo, et ei me oltu kovi mont kertta yhteyksis pennu varauksen jälkke, mut jonki verran ny kuitenski. Mä ole huono tarttumaa puhelimee ja kasvattajal taas ei nää sähköpostit tahtonu oikke toimii. Pentui saatii kuitenski käyr kattomas monee otteesee niire viäl olles kasvattajan tykön. Kaik näyt erityise hianolt. Saatii hyvii ohjeit, ruakapakettiki kottiviämisiks. Kasvattaja lupaili myäs pentukokoontumisii järjestel, ku jää enempi vappaat aikkaa piänte pentuje lähtemise jälkke.

Ku pentu tul meil, kaik sujus iha orotetul taval. Pentu kasvo ja kaunistu (nii luanteeltas ku ulkonäöllisestikki), terveysonkelmii ei onneks ol ollu. Yhteyksie pito onki sit jääny miltes kokona. Heittelin kuulumissi ain välil sähköpostil ja siihe sai mukka myäs kuvei Kissist. Vastauksev vaa ova olleet joko erittäi lyhkässi tai olemattomii. No, mullaha ei ol pentuu sijotukses tai osa-omistukses, vaa ihan ikioman. Oon sit aatellu, et pääasiaha o, ku ite tiärän mis mennää ja kyl kasvattaja sit perään kyselee, jos o oikeest kiinnostunu. Eipä ol mittää kyselyi pahemmi tullu.

Ku o kasvattajal useamppi rotui ja sit viäl eri rotuiki, ni onha siin sillo taas asial hyvät et huonot puolet. Pennut saavat "hajuj" eri lajeist, eri kokosist elävist, mut toisaalt rajallisest aikka. Kaik eläväise, niin eläime ku lapsekki, täytyy kunnol ja ajan kans hoitta. Hianoo mun tilantees o se, et asutaa sevverta lähekkäi, et voin ain välil vaiks pörhältää autol sin paikal ja saaraa silleen sit hoitaa kuulumise kuntto, muu viästimpito ku ei meil oikee taho men yksii.