Täs sain ny aikaseks uure piirrustukse siit, mitä ollaa torppamme rempast aateltu. Sain arkkitehrilt hianoi suunnitelmii, mut vähä suurellissi ehkä meittin tarpeisii. Mä laito ne mu omat suunnitelmat näkyvii myäs tonne meijä kotisivuil, et o iha jänskää nähä millaseks ne kehittyvä arkkitehrin tietävis ja taitavis käsis.

On täs jo vähäse aikka ollukki rempan osalt hiljaiseloo, ku o kaikellaissi kiireit ollut sekä arkkitehril et meil ittel. Sit ku saaraa torpan suunnitelmat yksiin, lähtee lvi- ja rakennesuunnittelu käyntii ja nährää lopult et mis kaik putke tuleva kulkemaa. Kesäki näyttää tuleva kohinal, ni kyl täs kiältämät sormet syyhyy pääst oikkeisii puuhii. Maa ku sula ja lämpö viä rouran pois, ni tääl ruveta erinäkösii kaivauksi tekemä pihal.

Lisäksi pitäs viäl sit miätti, mitä ton piharakennukse kans tekke. Siin o puusauna toisel pualel, mikä lähinnä varaston ny o toiminu, ku se o ihan tyhjää tilaa. Yks nurkka o pahast vinos ja se pitäs saara kans ens kesän kuntto, ni pääsis sisätiloi oikkeest tekemä. Sinnekki sit pitäs saara yks veski, mihi pitäs pääst sekä saunatiloist, et autotallist (tai mikä sen tuleva käyttö sit mahtaa ollakkaa). Vaiks ne sisätilat saava kyl orotta sitte johonki tulevaisuutehe, et kaikkeist tärkeimmä pitäs ny pari vuare sisäl saara aikaseks laitta. Puuhat o tiaros kyl iha tarppeks.

Pitäs varmaste samal miätti kaik uure kukkapenkit ja piharakennuksekki täsä samal, ni vois saara ruoppastuu isoi kuappii toho savimaaha, ni täytetä ne sit kunno lannoitetul mullal, ku ruveta piha paremmi rakentama. Mut mää pelkkä, et meil o sit piha täyn erilaissi kuappi mont vuat, ku meirä rempoil o ollu paha tapa ajallisest venähtä. Kuukaurest o tullu vuasi, viikost pual vuat. Nykku miätitä pari vuore rojektii, ni kuinkas monta vuat siit sit käytännös mahtaaka tul?