Löysin Elinalt tällasen testin, mis mut määriteltii seuraavan tasoseks addiktiks:

55%How Addicted to Blogging Are You?

Ei ollukkaa iha niim paha, mitä mää oroti. Mites kii sää itte oot plokimaailmas? =oD