Moninaiselt menin ja nappasin tällase meemin:

- ot lähelles kirja tai lehti<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- sulje silmäs

- haparoi sanoi kohti

- tökkää sormi tai kynä satunnaise sivun satunnaise sanan kohral

- mihi bongaamas sana ajatukses viä?

- kerro se plokissas

- haast leikkihi mukkaa niim mont ku tahrot

 

Ja mun sana sit ol "kaikki" (koko lause: "Kaikki sata ikävuottaan Laaksonen on elänyt Taivassalossa." ja se löytyy tämpäiväsest Vakka-Suomen Sanomist).

 

Lehtiartikkeli koskee viime sunnuntain satavuatispäiväänsä viättäneen Irja Laaksosen miätteit. Kaippa se siit jotenkis aasinsiltan tää sana "kaikki" sai omat miätteet siihe kuis meil o oikeest kaikki iha valtava hyvi tääl.

 

1820572.jpg

 

Yriti löytää sellast sähköpostii, mink täsä kesän aikan sain vissii muutamaltki ystävält, misä ol valtava hyvi sanottu kaikkii numerotiatoiki, mut emmää nyssit näist tuhansist viästeist sitä pystynykkää löytämähä. Liitteit ol niim monel ja vaiks niissäki kaikkee kivaa ja hyvää ja kaunist, ni eivät sit ollukkaa just sitä, mitä hajin.

 

Irea siis men kuiteski nii, et

 • jos oot nii terve, et pystyt liikkumaha, oot siin onnellises asemas, mis monet vanhukset ja sairaat (iäst riippumat) eivät ol
 • jos sul ei ol kipui, oot iha valtava onnellises asemas niihi nähre, ketkä joutuva siätämää kipui joka päivä, koko elämäs aja
 • jos sä näet ja/tai kuulet, sun elämä om paljo helpompaa, ku sokeil ja/tai kuuroil
 • jos sul o tyäpaikka, sää oles etuoikeutettu niihi nähre, joil ei tyäpaikkaa ol
 • jos sul o vanhemmat, se o enemmä ku niil, keil ei vanhemppii enää ol
 • jos sul o katto pääs pääl, se o enemmä ku niil monil, joil ei ol mittää suajaa, öikskää - Suameski jo, mut varsinki ku aatellaa koko maailmaa
 • jos sul o juamakelpost vet käytössäs, sää oles niitte onnelliste joukos, joitte ei tarvi kärsii janoo ja pelät tautei, mikkä leviävä epäpuhtaas veres
 • jos sul om mahrollisuus säännöllisii ruaka-aikoihi ja monipualisee, terveellisee ruakaa, oles hurjan onnellises asemas niihi nähre, joil o ruuvast torellist pulaa (maailmal), kuim myäs niihi nähre, joitte rahat ei vaa riit terveellisee ruakkaha (näit om paljo Suameski jo)
 • jos sul o turvalline pualiso rinnallas arkee elämäs, sää oles onnellisemmas asemas, ku ne joil ei pualisoo ol tai pualiso ov väkivaltane
 • jos sul o lapsii ja sul om mahrollisuus nähr heijä kasvava ja kehittyvä, sää oles etuoikeutettu niihi nähre, jokka joutuva seuraamaa lastes kärsimyksii nälän tai sen aiheuttamie tautien takii, kute myäs niihi nähre, jokka joutuva luapumaa omist lapsist sen takii, etteivä pysty hualehtimaa näist itte
 • jos sul o lemmikki tai lemmikkei, oot siin onnellises asemas, et pystyt pitämää omaa kotiterapeuttii, niihi nähre, jokka haluaisis, mutteiväv vaa voi lemmikkei pittää (ei ol rahaa, tilaa, tai o allerkkiaa tms.).

Tätähä vois jatkaa vaiks kui pitkäl. Lapsilki, joil o oma huane, nykysi melkkest kaikil jo oma tiatokone, kännykkä, monil telkat ja muut pelit ja vehkeekki olemas, mut siltiki vaa tarttis lissää ja enemmä saar. Ku oikeest maailmal om paljo lapsii, joil ei ol eres kattoo pääm pääl, ei ol vanhemppii tai jos on, eivät tiär, mis. Maailma ei ol mikkää reilu paikka. Siks mää ain yritän moksuilki puhhuu siit, kui pitäsisis itte pyrkii tekemää maailmast pikkase paremp paikka - niim pitkäl ku itte pystyy vaa. Omal käyttäytymisel jo om paljo vaikutust, mut sit tiätty mahdollisuuksiem mukkaa toiste auttamist kans.

 

Eli vaiks määki täsä ole välil ollu tuskastunu yhtee ja toisee asiaha, ni oikeest meil o KAIKKI asiat iha valtava hyvi! Talourellisest o tiukkaa, mut itteppä ollaa ittemme tähä ikirojektii talon kans laitettu, eikä ny sentää ol mittää maatakaatavaa orotettavis, et tarttis ruvet torppaa myymää tai mittää. Ollaa terveit, raanast tulee juamakelpost vet, ruakkaaki ollaa saatu säännöllisest. Et mikä kumma sitä sit ain välil pistää valitusvaihteem pääl?

 

Mää ole haastanu kaikellaissii meemeihi niim monii täsä, et nym mää jätän tän nappaamispualen lukijal ittelles. =oD Olis kyl kiva sit tiätää, et mitä o sanat miälee kirvottanu itte kullekki. Et laittakaaha sit kommenttii tähä, niin tuun kyl miälellää kurkkimaa!