Tul sit vihronki saatuu ploki "käyttökuntto". Katotaa, mitä tulevaisuus tua tullessas, mut täl ny lähretä liikkeel. Kuva liittämist en ees yrittäny, ku niit pääosin taitaapi tul omil kotisivuil. Ajatukset ova melkose jähmeit - o pari yät nukuttu tosi huanost, ku o pää räkkä täyn ja yskittä. Sit viäl miäs viärel tyytyväisen kuorsakrohise (eikä ees niin piänest), ni jää oma une torel katkonaisiks. Mutta täst siis ettippäi.

Harmitta vähä, ku o nii pualkuntone, ettei kyl tuu lähretty ny Ukiin mummuakaa kattomaa lasarettii. Hänel olki tääl Tyksis ollessas melkost vipinä, ku kaik kävivä hänt kattomas. Tyksi vierasaika o ystävälline 13-19, mikä se sit lienee Ukis - tuski näi ruhtinaalline kuitenska. Sehä varmaste selviä iha soittamal ja kysymäl.

Selvis noppeste. Vakka-Suame sairaala viarailuohje. Vaa kaks tunni mittast vierailuaikka päiväs, yks päiväl ja yks illal - tulee varmaste olema tunkost tänä aikan...