Mul men aikka ku mä koiti löyttä kaikil asioil kalenterist aikka, mihi meirä olis tarkotus ehti täs kevää aikan. Huh! Alkka ol niimpal kaikke, et ei peräs tahro pyssy, mut ny ei ollu kuitenska ku pari assia, mikkä men päällekkäi.

422149.jpg

Enite siis o näit kaikellaissi koiramaissi menoi: mätsärei, näyttelyi, luennoi sit aika pal näit Oriflame juttui, mut o siäl tyä- ja muit yksityisjuttuiki sit lisäks. Aikas paljo o synttäreiki täsä kevätpualel sukulaisil ja ystävil. Mä ny kuitenski yriti löyttä jottai molemmil koiruuksil, Mimi ku o joutunt nykyää aikast paljo jäämä kotti, ku me lähretä eri meininkeihi Kissin kans. Nykki o ens sunnuntain mätsäri, mut tulee meil sit onneks vaihtelu vuaks vähäks aikka koirahoirokkiki, ku velje pinseri, Nella, o yhe viikollopu meil ja sit sen jälkke lähretä meitti elämä ekan kerra koiraleirilki pariks yäks molempie koiritte kans. Siäl o sit paljo luennoi ohjelmas ja tutustumissi erilaissi harrastusmahrollisuuksii. Sitä mä jo orota kovi - koira eivä viäl tiärä, mikä heit orotta.