Sitä alotin miättimähä mä nyt, et missäs vaihees sitä linnuil ruakka pitäs ruvet antamaha? Saakoha ne viäl luannost jottai? Noit talventörröttäjii tual o ainaski vaiks kui ja paljo viäl, mis näyttäs oleva siämenii...

151,-1000,-170,-102-in-tree.jpg

Tintit käyvä napsimas talvipesiäs varte villaa ja nokkivappa viäl tota polyuretaaniiki joukkoho, mut ny ova välil käyny koputtelemas akkunan klasihi ja orottava, et tulee siihe akkunav viärehe, ennenku lentäväp poijes. Meil o fiksui tipui, ku tuleva itte muistuttamaha, ku me unohreta. Samal taval sit läpi talven käy, et jos käy joskus silletteste, et ruaka sattuu loppumaha, ni kyl tullaa het huamauttamaha. Eivä jää vaa asiaa ihmettelemähä ja siipiäs kohauttelemaha. Kaupunkis ol tarjontaa niim paljo, et siäl linnu kävivä vaa siäl, mist parhaint ruakka saiva - ja jos joskus ol ruakapaikka tyhjän, ni eipä lopputalven sit enää tullu pahemmi kurkkimahankaa, ku pysyivä naapuril luan vaa. Tääl maal ei sitä tarjontaa iha niim pal ol, ni hualehtiva sit toisel tappaa asiast. Ruakkaa tarttee kuppuu saar, et pärjää pakkasil.

Juu, mut ei ol viäl ruakinta-automaattii pihal, ku mä just ja just tiärän, mis meijä ruakahökötys o, mut se jalka o hukas. Pitäs varmaste käyr ostamas sellane uus harjav varsi, ni se riittäs kyl, ku sen tökkäsis tarppeeks syväl multtaha. Siämeniiki meil ol kevääl viime talvelt viäl jäljel vaiks kui ja paljo, mut ny ei ol mittää aavistust, et mihi ne o täs remonti aikan tullu laitettuu.

No, meil taitaa kyl ol vähä kaik hukas nykyää. Kynttilälyhryiki meil o paljo, mut isol tyäl mää löysiv vaa kahret. Kynttilöiki meil o jossai iha isot määrät, mut emmä löytäny niitäkää. Ne kenkät, mitä tarttis, ova ain jossai piilos ja monest takikki. Kankaitki mä ettisi kaua, et sain tytöl niit tyän al, mut ne mä sit lopultas kuitenski löysin. Mikkää ei ol ny missää lookises järjestykses, ku kaiken pit olla vaa iha väliaikasest varastoitu... Kummallisint vaa o, et meil ol tavaroit ja asioit hukas kyl paljo jo enne koko remonti alkamist, et ei tää kyl oikkeest mittää uut ol.

Mut palataan siihe alkuperäsee aiheesee. Jokos sitä lintuje ruakintaa oikeest sit voi alottaa, vai tekeeks sil sit vaa jottai haittaa niil, jos alottaa liika aikasi?