Löysin Marrukin plokist tällase syntestaattorin, mitä pit het kokeil. Rehellisest vaa liikentees ja tällast tul tulokseks:

Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 18
Suhteellisuuden taju: 16
Lojaalisuus: 13
Viisaus: 11
Anteeksiantavaisuus: 9
Kohtuullisuus: 7
Rakkaus: 7
Urhoollisuus: 7
Hiljainen tieto: 4
Pyhä huolettomuus: 2
Jalo joutilaisuus: 1

    Syntejä:

Huumorintajuttomuus: 11
Ylpeys: 10
Hengen velttous: 8
Murehtiminen: 7
Vatsan palvonta: 7
Ahneus: 5
Kateus: 4
Tietämättömyys: 3
Vihamielisyys: 3
Hekumallisuus: 2
Välinpitämättömyys: 2
Että semmottis. =o)