Ku meil ov viäläki näät katokset täsä pihal kuivumist orottelemas, et ne sais talvisäilöhö koot, ni sareha sit pakkaa ain sinne katoil kertymähä. Just kävin viimeset aamun sateej jälkkee tulleet poijes heittämäs.

1862055.jpg

"Pikkase" tul kintuillekki... Mite sitä sanotaa, "ku rapataa, ni roiskuuki"... Kosteet pittää.