Uus Cotonit-lehti tul postis eile ja siin oliki paljo hyvää ja miälenkiintost asiaa. Koirie jalostuksest ja näyttelytuamarin näkökulmaa esimerkiks. Otinki Susun sit lukukaveriks.

1599182.jpg

Ensiks täyty käyr haistelemas ja tarkastamas takapihan kukkapenkki, kiäriskel pikkase kivis kans...

1599181.jpg

... ja sit ol aika tarkastel vähä laajemmi tätä läänii. Terassi ku ojjo mont aselmaa maampintaa korkkiammal ja siv viäl kaire siihem pääl, ni täst oliki kiva tuijotel kaukasuutehe.

1599177.jpg

Lopuks oliki iha mukava köllii tualil varjos sil välil, ku mä luji lehtee. Eihä tost tualin tasolt paljo mittää minnekkää näkyny, paitti taivaal, misä linnut lentivä ja äänet tiätty kuulus. Mut hyvi sain lehre lujettuu Susun kans.