Löysimpä ittestän uurestas taas vanhoi piirtei. Mää ole ollu tosi ahkera nappaamaa talttee kaikellaissii asioit lehrist, nii sanomalehrist ku aikakauslehristäki - ja näit taloho ja puutarhaha liittyvii lehtii en raaski poijes laittaa lainkka. Näit jälkeempäi kattoes löytyy joka kert jottai uut.

1878236.jpg

Haa, nyssit ku meil ei enää tul Turu Sanomiikaa, eikä ilmaslehtiikää, mitä ny sillo tällö, ehkä pari kerttaa kuukaures näit Vakka-Suame Sanomii - ja olem paljo lopettanu lehtie tilauksiiki, ni en raaskis enää millää laittaa lehtii "silppurihi", eli siis takkaha.

Nirhisi tämpäiväsest yllätyslehrest poijes Nousiaissii koskevii asioit (tapahtumii, elokuvii, harrastuksii), miälenkiintossii mainoksii (lavatanssiryhmäst esimerkiks - kiinnostais kovaste men mukkaa) ja sellase uutise, mikä vaikutti meijäm perhee elämähä. Siis piänest, mut kummiski. Poika ku joutu eile opiskelumatkallas linja-autoho, joka ohjattii nii kappeil kiartoteil, et se ol vähäl valut koko aja ojaha ja kaikellaist kiamuraa siin oliki. Oma bussiki sit ehti lähtee toisee suuntaha, ku he oliva käyny kattomas tiätilannet ettippäi ja kaik reput ja kamat jääny sinne autoo sisäl - oliva olettanu, et kuski ol kuunnellu, mitä he suunnitteliva, ku siin toisev viärres oliva höpötelly, mut mää luule, et kuskil o ollu omat ajatukset pyärimäs miäles siinkohtaa, ettei ollu eres huamannu toiste lähtemist. Sit toisel bussil pääsivä onneks viäl takasi samaam bussihi. Ol kuski ollu vissii "pikkase" paniikis, ku tul yhtäkkii ohjattuu riskiteil ja lopult tul tunnin pysährys matkal. No, onneks ei käyny kellekkää kuinkaa, vaiks kasitiä oliki suljettun neljä tunttii kaatuneen säiliöauton takii.

Nymmää vaa taas miätin, et mihi kummaa mää näit sit ruppeisisi keräämää, ku tätä tilaa meil ei oikeest ol. Pittää vissii hakkee yks mappi toimistost ja laitel siihe johonki muavitaskuhu - saa sit myähemmi selat ja heittää taas poijes sellaset asiat, mikkä ei sit enää kiinnost. Heh! Hiirosest tais tul taas hamsteri.