Jäi eilisest kuvaamat kokonas rappuje alotus, vaiks sen kans sai ajatuksii pyärittää kovastikki. Ny pitää tehr ensteks noit kaikkeist pimeimmäs kulmas oleva raput, et saaraa tyäkokemust ja jos vaiks keksitää siin tekemise ohel jottai näppäryyksii samal niire isompie ja näkyvämpie rappuje tekemissii. Ku ei tällassii ol koskaa tehny, ni ei voi tiätää.

raput050807.JPG

Sit ku Balee halus, ni mä lisään tähä yhre rakennekuvan tyyppise sivukuvan täst terassist. Se ny ei mikkää monimutkane ol. Tarpeeks tiheest täytyy perustukset ol tehtyin, ettei tul notkahteluu kävelles.

800252.jpg

Onkoha Baleel kans terassinrakennus miäles? =o)