Oliki varsi ihana päivä. Mökkeilemäs käytti. Pääosin poutaa, mut pikkassii sarekuuroi sillon tällö osus kohral. Lämmint riitti. Et keliki suasi. Kosteen kelin takii kuitenki jätettii näät turkkiveijarit, eli Kyösti ja Kissi, kottii ja Mimi vaa pääs mukkaa. Ja onha se mettäs ittel helpomp seurail vaa yht koiraa, ku kolmee. Täytyy sit ottaa omaa aikaa toisil koiril toises kohtaa.

1865490.jpg

Ei kyl iha helpol päästy eres paikal, ku Kalannis ol jokkut rallit, mikkä tul vastaha jo Laitilas. Teit suljettun ja sitä rattaa. Meinasin autos moksuil, et no, tiätty se meijän käyttämä tiä Kalannis o suljettun, ku sitä nyy itte oltais käyttämäs. Poika meinas, et hei, luulenks mää, et siäl ov vaa yks tiä... Juu, ajettii sit Kalannin keskustaa rannan suuntaha ja siäl sit näkys jo, et koulujej jälkkee yks tiä o suljettu. Siitähä poika sit ratkes riamuittee, et hän ol oikkias, et emmää ny ain kaikkee sentää tiärä. Ajettii joku kolmesataa metrii ja käännyttii oikkial, ni eiks siin ollu sit het kans tiä suljettu -merkki. Haa! Sattusin sit kummiski jottai "tiätämää". Siv vaa Ukin keskustan kaut ajamaa ja siäl oliki autoi tiävvarsil oikkee vaa komiaste, et sai varovaste ajel, ettei men toiste tai oma peili, ku muutenkaa mikkää järi levee tiä ollu kysees ja liikennet molemppii suuntihi parkkeerattuje autojev väleis. Noh, päästii sit sen suljetun tiän toisel pualel ja saattii huamat, et jatkotiäki ol suljettun - samase rallin takii.

1865529.jpg

Täsävaihees mun ol sit jo pakko soittaa mökilolijoil, et mikä on tilanne, ku ollaa koht myähäs. Ehrotus tul, et viäl olis saman tiäv varrel toine pikkupolkumahrollisuus, mist vois pääst peril ja mehä sit sinne ajettii. Tiä suljettu! Jep, eikä mittää kiartotiämerkkei, ei puhelinnumeroit, mist vois kyssyy reittei, ei ihmissii missää, parkkeerattui autoi kyl vaiks kui ja paljo ympäriis. Uus soitto ja viäl löyty yks paikka, mitä vois kokeil. Sellane, mitä en ol ikinä ite käyttäny - eksyilijäl aika vaarallist. Sit pit soittaa siskollekki välil tilannetiatoo, ettei jouru kans eres-takasi ajelemaha, ku ol kans matkal oman poppoos kans.

1865557.jpg

Eiku käännös takasi Ukiin ja siält toist reittii, pikku-pikkuteit pitki. Ja kerra siält sit kipastii (tai siis määhä se ajoin, ku rattii olin kääntämäs) väärää suuntaha (kai ny eksyjän oikeest vähintäs kerra reissus eksyy täytyyki!), mut tajuttii kyl aikas pia, et olisis ehkä ollu viisaint kääntyy toisee suuntaa. Pakko seki ol soittaa ja varmistaa, ettei taas mennä piälee. Käännyttii takasi ja sej jälkke sit jo osattiinki peril saak. Vajaan tunnin matkaha men nyssit pari tunttii, mut ainaki ol sit seikkailum makkuu!

1865594.jpg

Mimi käväs pikasest tervehtämäs Lallan ja sit mennä viipottel kerjäämäs huamioo kaikilt muilt vuarotelle. Nöpö-kisu tul kans maisemii ja narras Mimin sit mettikköhö ja men itte piiloo. Mimi muist viäl myähemminki, et ton se katti men, eikä löytyny. Olis koko aja ollu menos kissaa hakemaa, ni lopultas laitin remmihi, ettei tarvinnu koko aja itte vahtii ja seurat, ettei sit men liija lähel pelttoo ja saa vainuu myyrist. Siinkohtaa Mimi oliski voinu häipät moneks tunniks. Mut melkkespäs samantein, ku paikal päästii, ol ruakkaa tarjol ja kyl vaa se niimpal hyvält maistuki!

1865333.jpg

Jälkkärin ol nää Charlottakakut (erellises postaukses tarkemmi) ja pullaa ja omenapiirakkaa. Herkkuu kerrakses. Kaffen kera maistu kaik ja pikkase kyl tul ähkytettyy, täytyy ny myänttää. En ol ikiaikoihi niimpal syänykkää...

1865634.jpg

Ei pitäny ol mittää synttärikekkereit, mut - yllätys-yllätys! - olivakki sit oikkee upeit synttärilahjoi mul keksiny - jo näi etukättee. Ku tää meijä torppa om pikkune ja muutenki kaikellaist kippoo ja kappoo täyn, ni mä sain kaikilt ny yhteist aikkaa ja puuhaa! Voi teit rakkait upeit vanhemppii, siskoo ja veljii perheinenne! Kah, mää sain pirätelttyy itkuu siäl paikam pääl, mut ny ei sit enää onnistunukkaa. Tääl sitä kyynelehritää samal, ku tätä kirjotetaa. Mul on kyl ympäril nii ihanii lähimmäissii, ettei mittää määrää! Kiitos!

1865669.jpg

Kaffittelun lopuks saiva koirulikki omat herkkus. Siankorvat. Mimihä läht het rouskimaa omaas, mut Lalla men pöyrän al ja miätti siäl, et mitäs seuraavaks. Mut maittohan se herkku sit kuitenki - kesti vaa napostelu jonki aikkaa.

1865675.jpg

Mölkkyy sit seuraavaks vuaros. Siistist nipust alotettii ja...

1865688.jpg

... melkosee hajaannuksee pääryttii. Mites se voiki ol nii kiva peli tää? Ja mite se kapula voiki välil poukkoil, niinku se poukkoilee? Ei ol totist pelii tää, ei!

Mimin kans leikittii kans pallol vähäse aikkaa. Se alko piänest, parin pallottajan keske ja lopult tairettii ol lapsii myäte kaik rinkis ja Mimi siäl keskel. Tää neitone jakso ja jakso vaa men pallo peräs ja ol kovi tyytyväine, ku välil sai sen sit itte napattuu kii. Meijä "maalivahti". Siin touhus tul kyl liikuntaa oikkee vaa kunnol. Ja viäl ennenku lährettii kottippäi ajamaa, kaffetelttii vähä lissää ja sain oikkee äireen tekemää kakkuuki. Nam! Kyl tul tosiaa herkutelttuu oikkee vaa isomma kaavam mukkaa.

Kotimatkal sato isoste yhres kohtaa ja koton ryntäsin het sisäl Kyöstin ja Kissin hakemaa, plikka jäi Mimii ottamaa autost sil välil, ja sit tehtii lenkki. Kyl oliki jo hätä näil kahrel, ku pikkase tavallist myähemmi tulttii lenkittämää - ja ehrittii just sateen alt poijes. Hajin kassit ja muut kimpsut autostaki siv vast lenkij jälkke.

1865708.jpg

Koton sit tosiaa ruaka lemmikeil ja joha sit ol Mimin aika ottaa päivänokoset. Kaveriks sai enste Kyöstin, sit vähäse ajam pääst siin ol Kissi, välil molemmat, siv viäl Mustiski ennenku Mimi taas ol reissust elpyny.

Ja plikka nukku automatkan kotti, ni ol sit nii enerkine, et laitto huanees uutee uskoo kokonas. Viuh-vauh - ja ol kalusteet uusis paikois. Ei siin kauaa nokka tuhissu. Yriti ehrottaa, et siivois samal meininkil meijä muutaki huushollii, muttei innostunu jostai syyst siit lainkka.