Nysseo takan sit taas. Ekaks käytti läpi vähä erillaissi asettelui. Mikä o hyvää ja mikä huanoo. Mikä tua katseen, mikä viä ja mikä jättää kattomaa. Kaikellaisil pikkukikoil sit näit kaikkii pystyy vähä määrittelemää jo ennenku o yhtäkää siveltimevettoo tehty kankaal!

951207.jpg

Ekaks tää Lauran Mustis. Vähä värisävyt muuttu täl keikal ja kasvot saiva lissää yksityiskohtii. Nii, ja tausta tul tiätty kans.

951209.jpg

Omaa tyät tul ny voimistettuu ja toi pää tehtyy toho vahvempan. Enny tiär onks täs kamalast mittää muutost alkutyähö, mut emmää oikkee osaa enää mittää tähä tehräkkää. Se on sit mun ihka ensimmäine taulu.