Se o sit jo SE aika vuarest, ku ruvetaa napsimaa pihalt satoo. Karviaiset ovav varmaste jo kans kypsii, mukku ne ova tual kaike ruahon keskel, ni ei ol tullu viäl otettuu taltee mittää. Mä oikke ossaa karviaissii missää käyttää, ni ei niit tul säilöttyy mitenkäs. Jos o hyvii vinkkei, ni otan kyl miälelläs vastaa!

1726299.jpg

Mansikat ei ol mittää kovi hyvän näkössii, ku ovaj jo ollu täsä seittemä vuat samas paikas. Myyrät o tahtonu talvisaikaa tehr käytäviäs sin muavi al ja näät taimet sit ova noussu mullast ulos ja kärsivä kuivuurestki välil oikkee kunnol. Mut mansikoilt maistuva! Varelmat jättivä viime vuare kokonas välihi, ettei tullu satoo lainkka, ni ny näyttää tuleva sit senki erest. Ekat kypsät tul täsä ja siäl o raakilet viäl kypsymist orottamas vaiks kui. Ja ova puhtait!