Räkätit kävelivä talon harjal ja tappeliva. Se mekkala kuulu sit hormie kaut sisäl saak - ja se tepsutteluki peltikatol. Siit läht nii kummallist äänt koirie miälest, et tuliva kaik muv viärel turvaha. Lintui ku eivä hauku, niinku eivä rusakoitkaa, ni eivä oikkee tiänny, mite olisiva ollu.

1536864.jpg

Tökkivä toissias välil, kuulosteliva ja tuijottiva munt. Yrittivä ol, niinku eivä olisivakkaa, mut kumminki yhres koos ol turvallisemppaa, ku erikses. Ei siin möykäs ainaskaa mittää päiväunii otettu.