Ollaa täsä orotettu, et tulis sevverti rahaa taloho, et voiraa ryhtyy passiasioit selvittelemähä ettippäi meijä syksyn Kiinanreissuu varte. Homman pit ol selvä ku pläkki ja helpost hoirettu. Juuh!


Astu oikkee kunno kiukutus pääl täsä aamuste, ku rupesin selvittelemähä poliisilaitoksen aukioloaikoi. Siit se läks kaik tää. Valokuvaamo o auk viitee arkisi ja poika tulee vaa tiistaisi sevverti ajois, et sillo ehrittäis käymää passikuvil. Noh, Raision poliisin sivuilt en sit mittää aukioloaikoi eres löytäny - pitäs men vissii ovelt kattomaa... Ukin poliisi o auk vartin yli neljähä, josko sit olis samal taval Raisioski. No, se sit tarkottaa, et jos tiistain käyrää valokuvil, ni seuraavan kerra ehrittäis poliisilaitoksel siit viikompääst. Ei hyvä.

Sit miätin, et jos tyttö pääsee sopivaste koulust, ni joku päivä mennäänki tosiaan Ukin poliisilaitoksel jättämää hakemukset, ajetaa hakemaa poika samal opinahjost. Sillai me ehrittäis noppiammi. Sit tul seuraavat onkelmat vastaha. Lapsil pitää ol molemmilt vanhemmilt kirjalline lupa passeihi, jollei ol hakemustilantees itte paikal. Ja isäntähä o Kiinas. Jep. Raision poliisilaitoksel ainaski riittäis se, et hää lähettää vapaamuatosen luvan faksil sin. Ny pitäs sit ol varma vaa, et mihi poliisilaitoksel sen lähettää, jos ollaanki Ukis. Se ku pitää ol siäl paikal ENNE ku me mennää sin omie hakemusten kans.

Ja ku rupesin sit tätä selvittelemähä, et millasii vaatimuksii asustusteitte ja klasien kans mm. nykysi passikuvil o, ni selviski sit samal, et passin saamiseks pitäs ol mukan vanha passi TAI kuvalline henkilökortti, ku ajokortti ei kelppaa. Mun vanha passi o tiäs misä, ku sehä men vanhaks jo pojan täyttäes 15, eikä mul ol kuvallist henkilökorttii, ku ain o ajokortti jokapaikas kelvannu. Lapsillakaa ei ol henkilökorttii, pojal mopokortti, mikä vastaa ajokorttii, eikä näiolle kelpaa sekää tunnistukseks. "Heh-hee!"

244728hqjqgvc51h.gif

Ny pit ruvet selvittämähä siis, et mitä vaatimuksii näitte henkilökorttie saamiseks sit o - ja mitä SE maksaa: passikuva ja luatettava selvitys henkilöllisyyrest (passi tai henkilökortti). Eli häh! Tarvitaa henkilökortti, et saa henkilökortin; tarvitaa henkilökortti, et saa passin...?? Ei voi ymmärtää! Mitä tää käytännös tarkottaa? Mä oon iha uunon nyy!

Mahretaaks me mihinkää Kiinammatkal pääst laisinkaa? Matkoikaa ku ei saa varatuks ilma passinumeroit, ni tiukil menee. Ärsyttää!