Mite mul o sellane olo, et ei mul kukka koska mittä viästittel, enkä sit määkää kovast paljo niit kellekkää lähettel, mut silti tua mu kännykkä väittää vaa, et viästimuisti o täyn vähä välii. Sit mul o pari sellast lähetettyy viästii (nii, emmä sanonukka, ettemmä lainka näit lähettelis!), mitkä mä haluun pittää vähä aikka tallel, ku homma o viäl vähä "vaihees", ni emmää voi kaikkii lähetettyikää poistaa, vaa mun täytyy kaik yksitelle sit käsitel. Saapuneis o kans pari sellast viästii, mitä mä tartte välil, eli siältäki mun täytyy poistaa kaik "ylimääräse" sit yksitelles. Siihe saa kyl aikka menemä iha mahrottomast.

Miten kummas ne, ketkä oikkeest lähettelee ja saa paljo viästei tän oikke hoitava? No, täyty kyl myänttä, et mä en ol pahemmi tutustunu ton kännykä erikoistoimintoihi, et mitä asial vois tehäkkää. Mä en kuitenska haluis, et siäl olis turhii, jo vanhoiks jäänei viästeikää, mut ku tuntuu, ettei sitä aikka ol ain sitä päivittä - sit vast ku tulee toi ukaasi, et viästimuisti o täyn, sit o vähä niinko pakkotilanne.

Mul pitäs ol sellane kännykkä, mis ei ol mittä ylimäärässi toimintoi. Sil pitäs pääst soittama ja tiätty vastaanottama kans puheluit, pitäs pysty tekstailema, nii ja pitämä tota puhelinnumerolistaa. Nykysi ei enää muista kenenkää numeroit ulkoo, hyvä ku omansa tiätää sanoo. Ne muuttuvakki välil nii usseste, ettei peräs meinaa pyssyy. Kaik pelaamise, valokuvaamise ja muut ihme toiminnot tahtova mult jäärä harjoittelemat, vaiks kokeil mä kyl voin.

Muutenki tos kännykäs o nii kovast kii. Jos joskus jättä sen vempele kotti, ku ite lähtee liikenteesee, ni on kyl orpo olo. Ja harmitta seki ku joskus miäs lähte kauppaha ja mä muista sit jonku tärkkiä asijan listal myähemmi ja ku soitan hänel kännykkä, se soiki siin pöyräl muv viäres. Höh! Sitä niinku aattelee, et kännykkäaikan kaik olisiva koko aika tavotettavis jotenki.