Kyl se vaa säätiarotus sit kovast kans vaihtelee. Ei tarvi monem päiväm päähä tulevaisuutehe men. Täält löytyy viimeks kattomas käyty säätiarotus, mikä lupas sunnuntail vet.

1742974.jpg

Nyssit oliski 23 astet ja poutapilvine päivä sunnuntain. Se oliski ihana juttu, jos olis kummiski pikkase varjoo - meil ku sitä ei löyry omast takkaa pihalt. 23 astet varjos, ni mitä se liä 60 astet jo aurinkos, ni kärähtäähä siin. Kattotaa sit, minkälaist kelii oikeest pittää.

1742981.jpg

Tänäpe o aurinko porottanu käytännös iha solkenaa. Kukkapenkit ja tomaatit ova tarvinnu kasteluu jo päiväl, ku ova alkaneet nuakuttaa lehtiäs. Huamissii sarepilvii ei ol viäl ainaskaa alkanu kerääntymähä.

1742987.jpg

Taivas o iha valtavan kaunis!