Olinha jo alottanu näät sivuset aikasemmi, salasanal suojattun, ku funteerasin, et vois kirjottaa iha mitä sylki suuhu tua. Mut eihä mul mittä sylki sit paljo tuanukka. Tekstii ei paljot lissä tullu kummiska. Nii, sit mää aatteli, et jos mä ny sit muuttasisin tän jutun semmoseks, et saan erellee kirjotel, mitä lystä, mut julkisest. Käyn muuttamas vanhoit jutui vähä sil silmäl, voin jopa poistaakki jokusen, et tää onnistuu. Et kohtsillee nährää taas.

Tai jos mä tähä vähä kirjottasi tätä mu murtee historiaa. Mä ole nuaruures asunu vaihtelevast akselil Uki - Rauma - Kaarina, ja sit monis paikois sil välil: Turus, Raisios, Lokalahrel, Taivassalos, monis ussemmas paikaski. Äirin pualelt tulee vähä tota Raumankiäle noottiiki, mut isän pualelt enempi Lokalahren murret, sekotettun sit tiätty Turummurttesse, mitä kouluis kavereilt kuuli.

Mul o nuaruures ollu tää oma murre nii vahvan, et enkun opettajaki sano mul jonku esitykse jälkke, et muute hyvä, mut voisit jättä sitä Turummurret vähä vähemmäl -> ja esitys siis oikkees oli enklantin kiälel!? Sitku tyäasiois piti koulutta porukkaa, ni puhekiäli o enempi kallistunu johonki yleiskiälem pualel, et kaik ymmärtäisivä, mitä puhuta. Silti mä huama ain, varsinki, ku oon vähä väsyny, et se nuatti tule äkki mukka ja siit ei enää oo pitkä matka tähä "omaa" kiälee. Tää murre siis vois ol sellast "ei-mistää-kotosi" olevaa sekalaist hölpötyst.

Mut ite tykkään lukee murteel kirjotettui juttui ja tää tulee mult iha luannostas, ni pääti, et tää foorumi onny mun murttel sit hyvä paik. Joku inhoo, joku voi vaiks tykätäkki.