Vaiks ulkon sattaa vet ja joki tulvii ja talven tuntuu ei ol laisinkaa - tai ehkä just sen takii - o alkanu tul enempi ja enempi kesähommii miälempohjal orottamaa toteuttamist. Olen niit ny kirjotellu ylös puutarhapäiväkirjaha, koittanu jonkillaist suunnitelmaaki taas (sitä kymmenennet) tehr, tai alottanu ainaski. Ja sit sopivast osusi Sammakon sivuil, mis hää kysys, millasii puutarhapäiväkirjoi kenelläki o ja millassii tyylei laittaa asioit ylös, vai onks eres.

Täsä sit tää mun säännöllise epäsäännöllisest esil otettava päivis:

1221928.jpg

Tähänki kirjaha liittyy yks tarina. Tätä enne mul ol sekä sisä- et parvekekasveist oma reikämappikansio, mihi sit ain tarvittaes lisäsi sivui ja kuviiki. Kuvat tul ain jälkijunas, kosk ei noit filmirullii nii kamalan usseste laitettu kehitettäväks. Laiton ylös sivu/kasvi, mist ol kasvit tullu/saatu, jos ol itte kasvatettu, mikä lajike ohjeines päivines ja sit ain toimenpitteet, mitä tul tehtyy (paitti kastelut ja lannoitus, ku niit ei olis hullukaa jaksanu ylös laittaa...). Mul oliki siihe aikka iha kamalaste kasvei. Ku oltti muuttamas isost kerrostaloasunnost piänehe torppaha, sattusin saamaha töist vuare sihteerin tittelin ja sem mukan tul sit 500 mk:n lahjakortti, mil ostettii makkariin plafondi, mut se ei maksanukkaa iha täyt viitsattaa. Kosk lahjakortist ei saanu rahaa palautuksen, se ol tiätty tuhlattava kokonas, ja sattus sit silmä osumaha tähä puutarhapäiväkirjaha tyhjine sivuines, mikä ol täsmälles sen hintane, et sev viäl sain lampun lisäks.

1221945.jpg

Ekoil sivuil laiti valokuvii meijä talost ja "puutarhast" (mitä siis ei käytännös ollu lainkka), muistiks siit, millane tää ol tän tulles - ja ajatuksen verrat sitä siihe, millaseks viirakoks me tää täst alt aika yksikön saarais. Ajatukseks o viirakko jääny, mut ollaanha me jo paljo saatu silti aikaseks näihi kuvihi verrattun. Eka kesä men niittäes peltoo, et saatii se ajamaha eres vähäse nurmikov virkkaa.

1221955.jpg

Tän mää sit talletan ain nämä siämenpussit ohjeines, kuvines päivines ja kirjotan iha vapaamuatosest, mitä, mis ja millon o jottai tullu tehtyy. Tekstist ole ain alleviivannu kasvie nimet, ni niit o tarvittaes vähä helpomp siält löyttä. Kosk kirja pullistelee aika äkkiste tämän takii, olen tiputellu tualt välist jottai siämenpussei poijes, mist ei ol mittää kasvanu, tai o kasvanu nii huanost, et o käytännös, niinku ei olis ollukkaa. Niistäki yleensä (jos muistan) teen kyl ain yhteevveron, mist voi joskus tarkistaa, et kannattaaks jottai kasvattaa jossai, vai kokeileeks jottai toist paikkaa kentiäs.

1221969.jpg

Joukos o "muutamii" pihasuunnitelmii. Osa suht mittakaavas, osa enempi tai vähempi vapaamuatoseste. Ja jokane iha erillaissii. Ei saa päätettyy, et mikä olis se kaikkeist paras. Toiveit ja haaveit o nii paljo. Kaik kuitenki o säästetty, ku jokases o jottai, mist mää erityisest tykkään. Siit sit ain kaikist parhaat palat siirretää siihe seuraavaha suunnitelmaha...

Ensmäsen suunnitelmaj jälkke huamasin, et vaiks kui hianost ol laitettu kaik paperil ja sikku meinattii lähtee toteuttamaha, ni ei pualiikaa niist kasveist, mitä oltii suunniteltu laittavamme pihal, löytynykkää. Ja kas kummaa, kätehe tarttu jottai aiva erillaissi kasvei - ja paljo. Juu, siin men sit se suunnitelma.

1221979.jpg

Lisäks viäl kirjav välist löytyy jottai ireoit ja suunnitelmii tulevaisuut ajatelle. Esimerkiks joki kulkee melko syväs uamas (mikä onki hyvä, ku tulva-aikan siin o TOSI paljo enempi vet, ku normaalist) ja se haluttais kans käyttöhö. Siihe o miätitty erillaissii silta- ja terassivaihtoehtoi. Myäski kompostinurkkaukseks o miätitty erillaisii juttui, mikkä täytyy laittaa johonki ylös. Ja aitavaihtoehtoi tonti ympäril. Kattotaa sit myähemmi, mites ne oikke toteutuukaa. Mut näi se elää.

Eikä puutarha tair muutenkaa ol koskaa ihav valmis. Uussii juttui o ain kiva kokeil ja tehr erillaissi oleskelupaikkoi - ehkäpä jottai koiraharrastuksiinki liittyvii juttui, mitä ny ei viäl ol missää suunnitelmis mukan. Se "jalkapallokenttä", mikä o ollu kuviois mukan, ku muksut ova olleet sen ikkässii, alkaa ol jo iha turhaa. Seki tila sit voiraa ottaa johonki muuhu käyttöhö - läänii ainaski riittää! =o)

Mäki miälellän kävisisi kurkkimas Sun tapaa laittaa näit kasviasioit ylös.