Koitan sit pärjät ilma noit kuvii, vaiks niit ny hiukka olis takataskus olemaski. Tuskin tuun lisäämähä niit enää jälkkeppäi tän, ku asioit tulee koko aik lissää muutenki.

Ol tosiaa eile vipinäpäivä. Lunt tul aika hyvinki siihe jo entise kovan kuarem pääl ja nyt meil o pihal oikeest melkosest kolaamatont alaa. Autolki täytyy ajaa samoi urii pitki, ettei jää mihinkäs jumihi. Ja lunt tosiaa om pihal sen takii, ku erelles ei olla löyretty meijä lumikolaa, eikä olla saatu hankittuu uuttakaa... En käsit kyl lainkka, et mihi VOI yks iso kola hävit. Se ku ei ol mikkää piän, lapiokkaa ei hävii ja toi jo neljä kertaa sen suurune, ainaki. Höh! Kuvaa ehkä hyvi, millases tilas nää meijä nurkat tääl ny ova.

Töitte lisäks kirjottelin ylös - listaihmine ku olen - tarvittavii asioit viikolloppuu varte. Omal reissul ja sit kottii jäävil. Melkose pitkä lista tuliki jo. Huh! Tytön kaveri käväs Roki (tai Rocky, en tiär viäläkää, mite kirjotetaa) seropis kans kyläs piipahtamas ja kyl ol vipinää vähäse aikka. Pit koittaa pittää toiset koirat vähä kauempan välil, et ei olis kolmee viarast koiraa nuuskuttamas toist kerrallas koko aik. Sehä voi ol vaiks kui pelottava tilanne. Mut sikku ol ensriahut hoirettu poijes alt, ni Rokiki sit tutustu paikkoihi ja lopultas kovast olis jo leikkimähä lähteny Mimin ja Kissin kans. Sattusiva tulemaha siihe aikka, ku oltti lähös just lenkil koiritte kans itekki, ni Kyösti sit istu loppuaikaa jo tassut ristis kuisti ovehe nojate, toine etutassu ylhääl, ku orotti, et mennäis ulos. Kiltist kyl orotti, mut selväst ol jo kiirus.

Tyttö läht saattamaa kaverias Kyöstin kans ja mä lähri omal lenkil Mimin ja Kissin kans, ku oltti just valmistautumas siskol lua menemisehe. Et mitä Pörri-pikkane tykkää, ku kaks vipeltäjää tulee laumaha lissää. Kuljetuskoppi ol valmiin jo autoho laittamist orottamas, Mimin turvavaljaat esil otettun ja sit pit lenkij jälkke viäl kuarii se autoki siält lumen alt. Siinäki sit ol ykslai operaatio, ku sehä ol sit sitä pakastunut sulalunt, mikä ol tosissas jämähtäny autoho kii. Ei iha sillee ykskaks päästykkää lähtemähä. Simmää laiti auton käymähä, et se vähä lämpeis ja sais ikkunakki auk ennenku lähretää liikkeel. Laitiv viäl kuljetuskopin paikoilles ja turvavöihi kii, suajasim pyyhkeel toisem pualem penkist ja laiti turvavaljaat valmiiks Mimii varte siin samal. Koiril ruaka, Kyöstinki valmiiks orottamaha sitä, ku tulevak kotti, koirat mukka - olivakki jo tarkkan orottamas, ettei vaa tää homma unohru - Kissi koppihis, mihi iha miälelläs hyppäski, Mimi toisel pualel takapenkil ja valjaisii kii. Mimi yleensä kulkee etupenkil, pelkääjäm paikal, mut ny oltti menos juna-aseman kaut, ku miäs tul kotti Vaasarreissultas, ni ev viittiny ruvet karvasuajii siihe virittämähä. Eikä Mimi siin sit millänsäkkää ollukkaa. Hyvi o oppinu olemaha autoski suht paikallas, et ei kiaput ittees valjaire kans kiaroho.

Juna-aseman parkis sit tehtii pikkane kiarros koirie kans. Uus ympäristö molemmil, mut äkkiäks sit piänet merkkauslirut tekiväs sin toisie koirie merkkie joukkoho - ja sit takas autoho sopivast, ku juna tul asemal. Siält sit pörhällettii siskol ja piänet formulat siin otettii pihal, eikä mittää onkelmii. Pörri tuntus oleva kovi kiinnostunu Mimist ja meniki vähäse aikkaa varjon peräs, mut ei siis mittää eres ylemmäärässii riahumissii ollu tälkertta. Piksuki rauhallisen reppanan nostel tassujas siin rappuste alapääs, ku ei ol millänsäkkää näist piänist karvakerist. Orotti vaa tilaisuut men sisäl.

1257562.jpg

Eikä sit ollu sisälläkää mittää ylemmääräst riahuntaa, vaiks vipinää oliki. Eihän noist palleroist tahtonu saar kuvii lainkka, ku jottai piänii pyärremyrskyi vaa osus kameraha. Oikke sit päästii valmiisee pöytähänki samal herkuttelemaha; uuniperunoi ja salaattii. Nam! Kiitos kovast! Istuskeltti siv viäl jonku aikka olohuaneeski ja mä tiätty heti käyti tilaisuure ja häiriön hyväks ja hiukka tanssii ajatelle pikkujuttui käytti Mimin ja Kissin kans siin toiste koirie keskel läpitte. Välil tul törmäyksii toisihi koirihi, ni ei menny iha täysi pulkkaha hommat, mut siltiki iha ilosest molemma kaik tekivä. Jajaki tul ain jonoho, et kosk o hänev vuaros. =o) Ihanii otuksii kyl kaik tyyni!

Sit lähettii kottii ja pitiki miättii, mite auton toho pihal ajaa, et sen saa laitettuu töpselihi, et olis aamul lämmin, ku miäs lähtee töihi, mut kuiteski nii, ettei jää sit lumehe jumihi... No, tänäpe jo ainaski tiätää, et homma toimi, ku auto o pihalt hävinny. =oD

Ja varmasti jottai muutki mum pit viäl kertto, mut iha oikeest tää ei tunnu samalt, ku kuvien kans. Ei voi mittää. Eihä tämmöst jaksa kukkaa lukkeekkaa. Kymppi plus ja papukaijam merkki sil, joka jakso!

Muaks! Lisätty "pyärremyrskykuva" siskon tykköö. Siin o Mimi ja Kissi sekä Jaja ja Pörri, ei ol riahuntaa, vaikkei kuvas paikallas pysynykkää. Kameras ol "hiras" vaihre taas pääl...