Sitä o nautittu jo monet kaffet ja ruaka-ajatki terassil, puhumattakaa kirjoje ja lehtie luvuist. Tänäpeki sit koiruuksie kans. Omat koirat pysyy piänil konsteil tiäty rajoje sisäpualel, mut Nellukka tykkäis isommast alueest, ni hää ny joutu sit ulkonaoloje aikan tyytymää omaa reviirii, mink määräs hihnam pituus. Tarjol ol raikast vet, aurinkoo, varjoo ja pehmustetki. Ottipaha tirsatki pyyhkeem pääl samal ku toiset koiruuret siäl tääl terassil. Kissi haki varjoo, Mimi loikos välil aurinkos, välil varjos ja Nellukka osas ol pehmusteel varjos.

835530.jpg

Ite istusi varjos ja nauttisi lämmöst, mut myäs ihanist tuulahruksist, samal ku koirat pyäri ympäril ja luin uurestas kesäl tullei lehtii. Kyl ol nautinnollist!