Järjestelin eile postipojan tuamii pakettei (tai oikkeemmi, niitte sisältöi) ja tarkisti, et kaik om mukan, mitä pitääki. Koiruuret siin sit sujuvast väistelivä, ku mä kulji eres takasi: koneel, laatikol, varastol, asiakaspaketeil ja taas laatikol...

Mul ol viimine laatikko neljäst menos, ku alakerrast rupes kuulumaa jottai äänt. Ja se ol kummallist, ku mul ei ollu eres telkkaa pääl, ettei koirat lähteny haukkumaha, niinku yleensä heti, jos jottai sellast äänt tulee, mist ei ol täyt varmuut mist se tulee (no, välil täytyy haukkuu siltiki). Ja lopultas sit huamattiinki, et se ol miejä tyttö, ku tul koulust kotti. Kyösti sit viimitteks jo alakerras ol oven takan haukkumas, mut nämä kaks muut killittivä viimise laatikov viäres ja yrittiväv vaa nährä alakerttaha.

1430490.jpg

Mimi ol kyl nii reunal, et hyvä ku mahtu tos olemaankaa. No, sopu sijaa antaa - ja ku käyttää reksonaa, löytyy ain tilaa, vai mites se menikää?!