Ku täsä koneel tykkään ol - nii tyä- ku yksityisasioiski - ni ain sillo tällö saan kaverin, lämpöpatterin, hommihi mukkaa.

1454619.jpg

Mimin ja Mustikse sänkyl nukkues, Kissin ja Kyöstin (Kyöstist näkkyy vaa vähä vattakarvaa tosa alhaal keskel) vilvotelles lattial, Susu tykkäski tul sylihi. Ja sit ain välil, ku sopivast käsi sattuu, pittää sellasem pikkase hyrährykse ja sit lähtee hyrrä käyntihi. On se nii ihanaa.

Talvisi joskus Kissi tulee makkaamaa sopivast varpaittem pääl, lämmittää siin jalkoi ja Susu sit sylis keräl. Ei sitä mukavamppaa tyäasentoo enää vois ollakkaa!