Näi se men ylittymähä se kahrev viiko sairasloma-aika, mikä Kissil leikkaukse jälkke määrättii. Ny sit vihrosta pitkäst aikka, saa ol ilma trötöö kaulassas. Ja onki muute kivaa. Tul taas miejä Duracel-pupuhu hurjast enerkkiaa lissää.

1179193.jpg

Ny juastaa kämppää eres takasi, siin ohimenne riahuteta kaik vastaatulijat, ol se sit Kyösti, Mimi tai kissoist jompikumpi. Juoksee välil kovaa vauhtii suaraa jalkoi päiki innostuksissas ja pomppii, minkäs kerkee. Vapaus tul! =oD