Eile sit ehrittii iha ensmäsen kerra ton treenipaikal. Siäl laitettii talkoil paikkoi kisoi varte kuntoo; mattot lattial, koristelui, istumapaikkoi ja sen semmossii. Ehrin ny kokeilemaha, et mun cd suastuu toimimaha siin soittimes, mikä kisois o käytös ja teinpähä iha pikkaset treenit mattol Mimin ja Kissin kans. Koirat joutuva orottamaha autos sen aikka, ku me touhuttii sisäl. Olin ottanu Mimin irti turvavaljaist ja Kissin poijes kuljetuskopist vaa.

Ja kyl ol Kissiki intoo täys, ku pääs siält autost ulos. Mentti sisäl, ja vaiks ol autolt matkaa sisäl vaa pikkane heikaus, ni pit tassut kuivat, ku ol sevverti märkkä. Iha into piukal enste olis tiätty tarvinnu men tervehtimähä kaik muut koirat, mikkä siäl tilas ol. Kiira tul haistelemahanki, mut siit sit vaa jatkettii mattol. Niimpal ol uussi asioit ja hajui ja meininkii, et men vähäse aika, ennenku sain kunnon kontaktin, ja Kissi meinas tehr vaa juttui omaha tahtihi. Tiäs kyl, et ny jottai tehrää, muttei kuunnellu yhtää, mitä mä pyysi hänt tekemähä. Oti sit remmin poijes ja siin vaihees Kissi jo rupes sit tarkemmi kuuntelemaha. Ei paljoo tehty, et ehriv viäl Miminki kans, mut muutamii juttui, et jäis eres vähä Kissil miälehe, mikä paikka se o.

Mimi ol kans iha puhkeemas enerkiast ja ku päästii sisäl, ni tuttuun tapaan viuhtoomas kaikkie lua, remmi piukal. Ja sikku vikisee ja vinkuu ja välil haukkuuki, ni toiset koirat sitä touhuu iha ihmeissäs katteleva - ja jättävä Mimin iha omaa rauhaas. Mentti sit sin mattol ja pyärittii siin remmin kans vähäse aikaa. Siäl Mimi kyl tuntus taas tiätävän paremmi, et mis mennää. Ehrittii pari juttuu tekemähä remmin kans, mut se ol vaa tiäl, ni otin poijes kokonas. Siinkohtaa mä sainki taas Mimin täyren huamion. Hyvi tek kaik, mitä pyysin - iha jumalattomal vauhril kylläki, et meijä pittää kisois saar toi alkuinnostus kyl purettuu johonki ennenku mennää kehähä. Mut hyvä ol, et ehrittii eres täv vertaa tutustumaha paikkaha, ku ei ol mittää häiriötreenii tehty koko talven.

1282940.jpg

Ja illal siv vast annoin kottitullessamme koiril ruakka. Sej jälkke olivakki kaik iha reporankoi. Huamakkaa tyynyn asettelu: se oj jääny tähä isännän päikkäreilt (mää vaa ihmettele, mite se ov voinu uniapun olla tollases asennos...). Kyöstiki ol tyytyväine, ku lauma tul taas kasaha.