Käväsin eile pikkase terassil ja nurmikol Susun kans. Tää neitone kyl tykkää, kuha o kuivaa ja jonkiv verra lämmint. Kovi tuuline keli ei ol kiva.

1649599.jpg

Sil aikka, ku oltii pihal, ol Mustis nojatualin nojal ja katto tarkkaa, mitä me siäl ulkon touhutaa. Mut ku oltti sisäl tulos, ni häipy vauhril kauemmas, ettei hän vaa jouru samaan kurimuksehe. Ei tykkä ol ulkon lainkka.

1649602.jpg

Mustiksel riittää, et saa välil kurkkii ovie tai ikkunoire raost pihal. Ja sillonki usseste ottaa varmam pääl, et jos joku tulee lähel, ni lähtee karkkuhu, ettei vaa kukkaa keksi hänt siit rakosest ulos pistää. Mustist vaa ei yksinkertasest ol ulkoilemaha luatu.