Nii se men iltaki sit "vauhrikkaast". Ehrisi koirie kans lenkkii käymää ja sit vaatteet vaihtamaa, ku lährin sit ajaa pörröttelemää Ukii kohti. Ei ollu onneks mikkää ruuhka, mut aurinko paistel sevverti matalal, et välil iha suaraa päi pläsii tul, vaiks kui yritin saar silmii suajie taakke. Ei auttanu aurinkolasikkaa paljoo.

Ja oikeen parkkipaikanki löysin sit iha suaraa ja hyvi. Kävin kattomas, et mist ovest olisis tarkotus men sisäl ja lährin kiärtelee kävelle kaupunkii. Ukii o nii ihana kävel eres takasi. Olis vaa ollu joku koiruuksist mukan, ni viäläki kivammalt olis tuntunu. Täsä siis sekalaist kuvaust Ukist aurinkonlaskun aikaan:

1971514.jpg

Täst lährin, Novidan pihalt...

1971513.jpg

1971515.jpg

Sori sormi - väkisi "änkes" mukkaa...

1971516.jpg

1971517.jpg

1971518.jpg

1971519.jpg

1971521.jpg

1971522.jpg

1971524.jpg

1971525.jpg

1971526.jpg

1971529.jpg

1971530.jpg

Ja simmää olinki takasi Novidal, pikkase toisest suunnast vaa.

Kyl on meinaa väkkee. Yli parisataa ekaluakkalaiste vanhempaa, ruakala ol iha täyn. Saattii kaffet ja valmiit voileippii ja tuatii kaffet viäl lisää pöytiinki. Hianost ol hommat hoirettu koulun taholt. Ruakalas esiteltii opettajat, koulun toimintaa, sen turvallisuurest ja pikkase historiaaki (o joku juhlavuasi menos, men ohi, ku ei nii tää asia kiinnostanu) ja siält sit vuarotelle jokase opettajam peräs letkajenkkaa kuljettii oppilaitte omii luakkihi, mis käyttii just oman lapsen opiskeluasioit läpitte.

Melkeist kaikkie oppilaitte vanhemmist ol joko molemmat, tai jompikumpi vähintäs, mukan. Rehtori kehu, et ei hän ol missää muual nähny vanhemppii näi suurest paikal, ku tääl - ja varsinki nyy tänävuan. Ja paljo tul kehui luakan toiminnast, sen yhteishenkest, oppimisinnost, viästimisisist. Tul vähä lisätiatoo kaksoistutkinnost (osa käy amist ja lukioo yhtaikaa) ja lisätutkinnostaki (automaatiopualen tutkinnoj jälkkee voi puales vuares suarittaa sähköpualen tutkinnon) ja kiärrettii sit kouluu pikkase kans. Sähköpualel ei ol ekan vuaten tyäs oppimist koulun ulkopualel lainkkaa, turvallisuusasiat ja perusopetus viä sevverti aikaa, et sit olis jo jottai näitte nuartem pääs oikeestki, ku lähtevä maailmal. Näyttöi suarittava, mut koulus o omii pistei, mis voi erilaissii sähkötöit harjotel valvotuis olois. Ovaj jo esimerkiks jakorasioit tehny (eivä kylläkää virtaa niihi kytkeny, mut tarkal silmäl tarkistettu tyät ja moni joutunu uurestas tekemää, ku ei ol ollu tarpeeks tarkkaan tehtyi).

Kyl tul paljo hyäryllist tiatoo ja kerranki olin iha tyytyväine, et menin vanhempainiltaha. Ala- ja yläasteel oon ain ollu kovi pettyny, ku kaik asiat o ain ollu kerrottu paperil etukättee ja sit opettajat käyvä ne samat asiat uurestas läpitte. Iha turhaa sellane illavviatto mum miälest. Vanhempie aliarviointii. Olisisiva antanu ne laput siv vast siäl illavviatos tai jakanu vanhemmil sej jälkkee, ni saa neki vanhemmat, jokka eivä päässy tilaisuutehe mukkaa, samat tiarot. Sillaipäi mää olisisi ymmärtäny ton homman. Ja sama peli vuarest toisee.

No juu. Sikku siält poijes lährettii, ol jo iha pimiää ja mullaha men siv viäl sellane reilu tunti ennenku olin koton. Sit käytti läpi viäl näit kouluasioit (lomahakemusjuttui sum muit, mitä ol näit meijä omii) pojan kans, kipasin lenkkii koirie kans ja sit oliki jo aika men nukkumaha.