Ol eile illal sit kevään eka ohjattu koiratanssitreeni, ja mä jourusi menemähä sin ilma koiraa. Mimil vilkkus taas toi silmäluami ja keli ku o tämmöne, ni Kissi kerää kaik lumihiukkaset mukkaas, vaiks iha pikkasel pissilenkil käytäis - ja tarttis sit suihkuskäymist, ettei vilustu ja kast kaikkii paikkoi. Ku tual treenipaikal ei ol suihkuu ja siäl o kisamattot lattial, ni ei voi oikkee ottaa sitäkää riskii, et kävis pissil vast harjotuste jälkke. Nyssit vaa kävi näi. Hyvä ol silti, et menin mukkaa! Treeneis ol viis koirakkoo ja mä. Pitää vähä laittaa ittel ylös asioit, et voi tarvites palat myähemmi.

788518ntizhtgxf2.gif
glitter-graphics.com

MAKUUTEMPUT - sopiva kaikil koiril:

Maas olemine häiriös - tavote siis vahvistaa maas olemist niimpal, et ohjaaja voi men yli sivult, erest ja takkaa sekä ympäri, kulkee rauhas, hyppiikki, ja silti koira pysyy paikallas. Mahrollistaa esimerkiks liikkeen, et ohjaaja hyppää koiran yli sen olles maas ja sit käskyst koira hyppää polvillaa olevan ohjaajan yli.

Kyljellee kaatumine - "kuale". Käytti erillaissi tapoi läpi, mite vois koirii saar ymmärtämää tätä asiaa. Joillekki riittää maaha meno ja sit namikämmenel "kaatamine", jokkut tarvii vähä käsiapui. Ja jokkut ei välttämät opi sitä koskaa. Samate toiset koirat menee suasiost kyljelles, jokkut taas heilauttava ittes suaraa seljälles tassut taivast kohti, mikä tapa o koirast luannollisemp, ni sitä kannattaa käyttää.

Kiärimine - alkuopetukses maaha meno ja siit namikärel kuanoo ohjate selän yli. Usseimmat koirat lähtevä täsäkohtaa kiärtämää namikärem perää. Liiket voi vahvistaa melkest misä vaa, ku vaatii vaa sellasen tilan, mis koira mahtuu menemää selältes ittes ympäri.

Ryämimine - opettamises namikäsi kuanost kauemmas ja toine käsi varmistamas seläm pääl, ettei selkä nouse. Tai sit itte istue koiran kokkoo sopival korkeurel nii, et koira joutuu menemähä jalkoje alt pääsemät nousemaa ylös. Ja ku koira tiätää jo, mitä ryämimine o, makuuttaa koiran vähäm matkam päähä ja laittaa namin oman jalkoje ettee. Ryämi-käsky. Ku koira ryämii, se saa palkinnon, mut jollei ryämikkää, ni namu piilotetaa ja yritetää uurestas, ehkä pikkase lähemppää. Matkaa pikkuhiljaa pirennetää, ku koira osaa homman.

HYPPÄÄMISET - nämä ei ol kaikil koiril mikkää luannollissii toimintoi, ja varsinki nivelvaivast koiraa ei saa hyppyyttääkkää. Koiran ehroil!

Hyppäämine taakseppäi ojennetun jalan - vaatii ohjaajaltki hyvää tasapainoo ja koiralt varmaa tyäskentelyy hypyis (eli ne täytyy opettaa enste), muute helpost tulee jalkojev välist ettee. Olis hyvä antaa täl oma käsky, ettei sekotu muuhu hyppäämisehe.

Hyppäämine konttausasennos olevan ohjaajan selän yli - täsä olis hyvä ol aluks joku avustamas. Pikkane koira saa hypät selän kaut, mut isoje koirie pitäis hypät suaraa yli (selän vaurioitumisriski). Ku koira tiätää, mitä hyppäämine tarkottaa, se komennetaa konttausasennos olevan ohjaajav viärel, ohjaaja itte tekee tän. Sit ohjaaja ja avustaja yhtaikaa sanova "hyppy" (tai mikä käsky sit onkaa) ja samal avustaja pittää namii ohjaajan seläm pääl ja ku koira tulee, peruuttaa pikkase, et koiral om mahrollisuus tehr hyppy. Ja het namii nassuu, ku homma onnistuu. Sit ku homma hoituu jo paremmi, laitetaa nami lattial ohjaajan vastakkaisel pualel, mis koira on ja avustaja vahtii, et koira saa namin, jos tekee hypyn, mut jos kiärtää, ni nami menee piiloho. Myähemmi ohjaaja voi harjotel tätä yksinki laittamal namin lattial, ku koira varmemmi tekee oikke.

Nelitassuhyppy - käskyst korkkial hyppäämine nii, et kaik tassut irtoova maast. Isommil koiril varsinki vaikkiamp juttu. Monet koirat voivat myäs jäärä takatassuilles, vaiks pitäs tulla alas, sillo tehrää palkkaust vaa lattialt.

Käsirinkulast läpi hyppäämine - isommil koiril vaativamp temppu. Helpoint avustajan kans harjotelles, et namipala tulis ain oikkeeaikasest oikeest suarituksest. Pikkase jo harjotellun koiran kans voi tehr nii, et laittaa namin lattial vähäm matkam päähä ja sit siin välis koiran täytyy hypät käsirinkulan läpi, et pääsee palkinnol. Suaritus täytyy vaa tehr nii varmaks, ettei koskaan koiraa palkita vääräst toiminnast.

Täsä ne taisivakki sit jo ol. Kummallise paljov vaa sitä tunniski sit ehti käymää eri liikkeit läpi nii, et on jatkoski jottai, mitä koton harjotel. =o)