Saatii huakast helpotuksest - taas pikkaseks aikka. Mimin vilkkuluami asettus paikalles ittellää kummiski yän aikan. Vähäse se silmä ny vuataa enempi ku normaalist, et silmätippoi täytyy laittaa, mut mittää lääkärii ny ei sit tarvitakkaa siihe viäl.

1137926.jpg

Ei ol näi pitkää aikkaa esil ollukkaa enne. Yleensä o välil esil, sit taas piilos - asettuu ain, ku Mimi nukkuu vähäse aikka. Ny ol koko päivän ja silti se sit men paikoilles yäl. Hiano juttu!