Piivilt tul vihje uutisest, mikä löytyy täält (lähteen siis Daily Mail), et Kiinas ny kirutetaa kissoi putsausoperaatios olympialaisten takii. Täytyy kyl sanoo, et mä olisisi ollu miälelläs epätiatone täst asiast, ku ei ol ittel mittää keinoi auttaa asias. Pahalt tuntuu.

Lyhyest. Kiinan Pekinkis, mis siis on seuraavat olympialaiset tulos (vissii sit - mua ku ei näät kiinnost, ni ei oikkee jää päähä paikatkaa, misä niit piretää) or ruvettu viranomaistaholt levittämähä huhuu, et kissois oj jottai kamalaa tarttuvaa tautii ja ne pitää kaik hävittää. Saaraa karut siisteiks kissoist täl taval. Ja ihmises sit ova heittäneet omat kissas karuil, mist sit ne kerätää talttehe ahtaisii koppeihi, mis ei välttämät tahro pääst eres kääntymähä. Sit nämä kopit vaa kerätää jonnekki syrjemmäl pinoihi ja kissat jätetää sin kualemaha. Ei annet eres lopetuspiikkii ja rauhallist loppuu, vaa sairastumiste ja isoje kärsimyste jälkke vast sit kualeva. Epäillää, et syyn o putsaus olympialaissii varte, vaiks kukkaa ei varsinaisest ol nii sanonukkaa. Samat ihmisev vaa o tehny muitki toimempiteit näit kisoi varte: autol ajelui o vähennetty, bussireiteiki, et ihmise ova siirtyny maanalaisil kulkuvälineil kulkemaha, et saaraa saastepilvii piänenemähä. Takseil o annettu ohjeit tulevii turistei varte ja muutenki o kovast paikkoi yritetty kaunistel. Mut mil hinnal?

Jumankaut, mut ihmiset ova viätävis!? Mä en vois ymmärtää, jos joku sanosis, et kissoil ojjottai nii kamalii tautei, et ne tarttis hävittää kaik, et ihmiset sit oikeest menee ja hylkkäävä omat lemmikkis karul. Mä taatust yrittäisin pittää viimisee ast omat lemmikit turvas ja jos niil tulee jottai tautei, ni kävisisi viämäs lääkäril saamaa sev viimisem piikin, ettei tarttis ainakaa turhaa kärssii. Kiinaski o hyvät eläinlääkäripaikat ja tää mahrollisuus olis kyl olemas. Eikä ol hinnakkaa nii kalliit, mitä ne tääl Suames ova. Pikkase tul näitki asioit aikanas selvitettyy, ku meinattii moneks vuareks lähtee perheen kans, eli silloste kahre kissan kans tiätty, Kiinankeikal.

Helvata, kyl nyj jäi ärsytys pääl. Sattuisiks kellää olemaa ireoit, mitä asial vois tehr? Mä aion boikotoir olympialaissii ainaski. En kato, en kuuntele, mut tää o helppo sanoo, ku en ol koskaa ennenkää kisoi seurannu, ni ei tunnu käytännös miltää... Prrrk!