Se on ku ei olis päivää tullu lainkka. Valkeni vähäse aamusti, mut sit alko paksui ja mustii pilvii kerääntymähä taivaal. Aurinkost ei ol tiattookaa. Toivottavast nämä ova lumipilvii eikä vesisarepilvii. Vet ei kaivat, mut lunt sais tul!

1188461.jpg

Viitise astet o pakkast, ni ei siält luulis vet ainaskaa iha lähiaikoin alas tippuva - jollei sit tul rakeit. Tuuleeki nii, et koko torppa välil huajuu ja valittaa. Mite se ny näi sit osuuki tähä... Takkaa täytyy polttaa, et saa eres jotenki taloo pysymää lämpimän - tuuli ku tuntuu välil menevä iha läpi talon. Sitä se o - vanhas talos asumine. =o)